Famous Philosophy-Quotes (3): Aristoteles

Den Aristote soot an der Metaphysik als allereischten Saatz:

_________________________________________________________________________

Alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen.

_________________________________________________________________________

Ech gleewen him daat zwuar net. En plus seet hien an der Nikomachescher Ethik daat d’Menschen all no Gleck giffen streben. Jo, daat gleewen ech eischter. Mais bon, vläit seet hien jo vill ze wessen wier glecklech ze sin. (Tatsächlech seet en sou eppes ähnleches, mais dorob gin ech zwuar lo net an…eng aaner keier vläit)

Published in: on Oktober 8, 2009 at 2:12 pm  Comments (2)